مهندسی نرم افزارپیشرفته کلاس 91

کلاس‌های امروز

برای مشاهده ی برنامه جلسات آنلاین، از وسط صفحه بر روی کلاس مجازی کلیک نمایید.امروز، برای شما هیچ کلاسی تعریف نشده است.GroupS Meetings

برنامه کلاسهای آنلاین میزگرد، جلسات برگزار نشده (ضبط نشده) جلسات برگزار شده (ضبط شده) و جلسات آینده به شرح زیر است