مهندسی نرم افزارپیشرفته کلاس 91فهرست اعضا تفکیک شده

کلاس‌های امروز

برای مشاهده برنامه جلسات آنلاین می توانید با کلیک بر روی عبارت "جدیدترین ها" و محدود کردن فهرست مطالب به جلسات آنلاین به آرشیو و برنامه جلسات دسترسی پیدا کنید.امروز، برای شما هیچ کلاسی تعریف نشده است.جلسات میزگرد

شما در این قسمت جلسات مربوط به یک میزگرد را مشاهده می نمایید .


 • جلسه 1
  ۲۰ شهريور ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 2
  ۲۷ شهريور ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 3
  ۰۳ مهر ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 4
  ۱۰ مهر ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 5
  ۱۷ مهر ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 6
  ۲۴ مهر ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 7
  ۰۱ آبان ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 8
  ۰۸ آبان ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • مهندسی نرم افزار پیشرفته
  ۱۵ آبان ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • مهندسی نرم افزار پیشرفته
  ۲۹ آبان ۹۲ ساعت ۱۰:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده